Recht

Juristen, meesters, wet en recht

Een jurist is iemand die zich bezighoudt met het recht. Dat kan een advocaat zijn, maar ook een rechter is jurist, een officier van justitie is jurist en iemand die zich anderszins met het recht bezighoudt mag zich jurist noemen. Een jurist behartigt uw juridische belangen probeert een juridische kwestie of geschil tot een zo goed mogelijk einde te brengen. Om te beginnen zal een jurist u adviseren over sterke en zwakke kanten van uw rechtspositie. Het is immers belangrijk om te weten wat uw kansen en/of risico’s zijn. Een jurist onderhoudt namens u contact met de tegenpartij of de juridische adviseur van de tegenpartij. En mocht het tot een juridische procedure komen, dan zal de jurist de processtukken opstellen, corresponderen met gerechtelijke instanties en zal de jurist uw zaak bij de rechter bepleiten als het tot een zitting komt.

Een meester in de rechten is iemand die een juridische opleiding heeft afgemaakt op universitair niveau. De meester in de rechten heeft in deze studie het doctoraalexamen behaald of heeft een master in het recht. Wanneer iemand niet aan deze eisen voldoet mag hij zich nooit meester in de rechten noemen.