Arbeidsrecht

Arbeidsovereenkomst opstellen

Een arbeidsovereenkomst bevat afspraken over de arbeidsvoorwaarden tussen een werkgever en werknemer. In een arbeidsovereenkomst dient vermeld te staan welke functie vervuld zal worden, voor welke duur de overeenkomst is aangegaan en welk salaris hier tegenover staat. Het is ook verstandig om aanvullende zaken te regelen in een arbeidsovereenkomst. Zoals daar bijvoorbeeld zijn: een proeftijd, de opzegtermijn, concurrentiebeding, relatiebeding en/of een geheimhoudingsbeding.