Privacy en AVG

Privacyrecht

Privacywetgeving biedt rechten aan degenen van wie persoonsgegevens worden verwerkt. Wij kunnen u adviseren en uw organisatie in rechte vertegenwoordigen als uw organisatie in een procedure is verwikkeld met een betrokkene en u daarin bijstand wenst. Onze juristen hebben veel ervaring met het vertegenwoordigen in juridische procedures.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft rechtstreekse werking en moet sinds 2018 worden nageleefd. Deze verordening beschermt de privacy van personen en bevat regels over de manier waarop persoonsgegevens verwerkt moeten worden.

Het is raadzaam om een privacyverklaring op maat te maken, passend bij uw organisatie. De adviseurs van VGA juristen helpen u graag bij het opstellen of controleren van een privacy statement. Een privacyverklaring informeert over het feit dat persoonsgegevens worden verzameld en voor welke doeleinden dat gebeurt. In een privacyverklaring wordt vastgelegd wie persoonsgegevens verwerkt en waarom, wie de persoonsgegevens ontvangt en hoe lang de gegevens worden bewaard.
Een verwerkersregister is verplicht volgens de AVG voor organisaties met meer dan 250 medewerkers. Het register legt vast welke persoonsgegevens verwerkt worden en voor welke doeleinden dat gebeurt. De juristen van VGA juristen gaan na wat in uw situatie van toepassing is. Wij helpen bij het opstellen van het register en adviseren over de beveiliging ervan, zodat u kunt voldoen aan de verantwoordingsplicht.
Wanneer de verwerking van persoonsgegevens aan een externe organisatie wordt uitbesteed, is een verwerkersovereenkomst verplicht. Deze overeenkomst legt vast dat er zorgvuldig met persoonsgegevens wordt omgegaan. Onze juristen helpen bij het correct opstellen van een verwerkersovereenkomst en uw algemene voorwaarden. Zo voorkomt u risico’s omtrent aansprakelijkheid en hoge boetes die kunnen worden opgelegd.